MS: Regulacje o ochronie tożsamości kulturowej, językowej i religijnej dzieci

MS: Regulacje o ochronie tożsamości kulturowej, językowej i religijnej dzieci

Dodano: 4
Ministerstwo Sprawiedliwości, zdjęcie ilustracyjne
Ministerstwo Sprawiedliwości, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.

Nowela dostosuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia, które – dzięki staraniom resortu sprawiedliwości – gwarantuje ochronę tożsamości kulturowej, językowej i religijnej dzieci – przekazała PAP MediaRoom, powołując się na komunikat oficjalny MS.

Rozporządzanie weszło w życie 1 sierpnia 2022 roku. Jego ostateczny kształt jest rezultatem działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na forum Unii Europejskiej. To właśnie dzięki tym konsekwentnym naciskom wszystkie państwa UE zostały zobowiązane do zachowywania prawa dziecka do tożsamości kulturowej, religijnej i językowej w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej.

Skuteczna ochrona praw dzieci

Działania oznaczają, iż umieszczane w rodzinach zastępczych dzieci mają trafiać do rodzin z podobnego kręgu kulturowego, a najlepiej do krewnych z kraju pochodzenia. Do tej pory zasada ta często nie była respektowana, a nierzadko zdarzały się przypadki oddawania chrześcijańskich dzieci do rodzin muzułmańskich lub do rodzin nie posługujących się językiem polskim. Starania Ministerstwa Sprawiedliwości sprawiły, że rozporządzenie realnie zwiększa ochronę dzieci i zapewnia realizację gwarancji zawartych w Konwencji ONZ o Prawach Dziecka.

Przyjęty przez rząd projekt ustawy ma głównie na celu uzupełnienie przepisów rozporządzenia i dostosowanie jego stosowania do zakresu właściwości polskich sądów. Istotną kwestią jest wprowadzenie możliwości rozpoznania sprawy o władzę rodzicielską, kontakty i alimenty przez sąd polski rozpoznający sprawę o nakazanie powrotu dziecka w trybie Konwencji Haskiej z 1980 roku. Takie rozwiązanie znacznie przyspieszy uregulowanie sytuacji prawnej dziecka. Wyeliminuje potrzebę prowadzenia dodatkowego postępowania przed sądem w innym państwie członkowskim UE.

Czytaj też:
Ziobro: Należy wykorzystać wszystkie możliwości, które pozwalają stosować weto
Czytaj też:
Ministerstwo Sprawiedliwości nie zgadza się na podwyższenie Polakom podatków przez UE

Źródło: PAP MediaRoom / Ministerstwo Sprawiedliwości
 4
Czytaj także