Utopia jest kobietą
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Utopia jest kobietą

Dodano:   /  Zmieniono: 
Gdyby światem rządziły kobiety, rządziłyby lepiej – powtarzają feministki. Trudno o bardziej oderwane od faktów chciejstwo.

Gdyby światem rządziły kobiety, rządziłyby lepiej – powtarzają feministki. Wniosłyby do polityki i biznesu kobiecą łagodność oraz dążenie do zgodnej współpracy, zastępując samczą agresywność i rywalizację – od razu wszystko zaczęłoby działać lepiej! Nawet jeśli kobiety nie przejmą pełnej władzy, ale dzięki parytetom wniosą do życia publicznego więcej cech kobiecych, już to wystarczy, by świat znacznie się poprawił. Trudno o bardziej oderwane od wszelkich znanych faktów i praw rządzących światem chciejstwo.

Trudno też – mówiąc nawiasem – o lepszy dowód na to, że szeroko pojęty feminizm jest zbiorem diagnoz i postulatów, których wzajemną przystawalność określa to, co wstrętni seksiści zwykli nazywać „kobiecą logiką”. Przecież podstawowym aksjomatem tego, co feministki nazywają „nauką o gender” (i bardzo nerwowo reagują, gdy ktoś prostuje, że to tylko ideologia), jest właśnie doktryna, iż “sex” (płeć biologiczna) nie istnieje w ogóle - realnością jest tylko “gender”, płeć kulturowa. (...)

Cały artykuł dostępny jest w 17/2014 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

 0
Czytaj także