Sejm przyjął ustawę gazową. Ceny zostaną zamrożone

Sejm przyjął ustawę gazową. Ceny zostaną zamrożone

Dodano: 
Posłowie podczas głosowania w Sejmie
Posłowie podczas głosowania w Sejmie Źródło:PAP / Albert Zawada
Sejm przyjął tzw. ustawę gazową, która zakłada zamrożenie cen gazu dla klientów taryfowanych i wprowadzenie mechanizmu rekompensat sprzedawców gazu.

Za ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu głosowało 440 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Sejm poparł poprawkę dotyczącą objęcia ochroną taryfową spółdzielni socjalnych, wykorzystujących paliwo do podstawowej działalności. Inne poprawki zostały odrzucone.

Stawki za gaz zamrożone do 2023 roku

Celem ustawy jest objęcie gazową ochroną taryfową m.in. szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli czy domów dziecka. Zgodnie z regulacją, instytucje te mają płacić za gaz według takich samych stawek jak odbiorcy indywidualni. Ochrona ta ma funkcjonować do końca 2023 r.

Jednocześnie, w 2022 r. zamrożone mają zostać ceny gazu dla klientów taryfowanych, a dla sprzedawców gazu wprowadzony zostanie mechanizm rekompensat. Łączny koszt rekompensat szacowany jest na 10 mld zł.

Ponadto ochronę taryfową – zgodnie z regulacją – otrzymają prócz odbiorców indywidualnych także wszyscy mieszkańcy spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie taką ochroną.

Zaproponowane rozwiązania wykluczają możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych paliwa gazowego w 2022 r. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdyby w trakcie 2022 r. doszło do obniżek cen i przedsiębiorcy zaczęliby oferować ceny niższe niż w taryfie sprzedawcy z urzędu, to zastosowanie będą miały niższe ceny.

System rekompensat

Dla sprzedawców gazu, którzy prowadzą sprzedaż do odbiorców taryfowych, rząd przygotował system rekompensat na poziomie ok. 10 mld zł. Ma to przełożyć się na niższe rachunki dla odbiorców na równowartość tej kwoty. Skarb Państwa ma objąć gwarancją zobowiązania sprzedawcy z urzędu paliw gazowych z tytułu obligacji lub kredytów, zaciągniętych na rynku krajowym lub zagranicznym do 1 stycznia 2026 r.

Kwota przekazana Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup na rzecz Skarbu Państwa gazu ziemnego w celu świadczenia usług biletowych nie przekroczy 5,3 mld zł.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj też:
Jakie zapasy gazu ma Polska? Ministerstwo podało dane
Czytaj też:
Sejm przegłosował tarczę antyinflacyjną 2.0. Nikt nie był przeciw

Źródło: ISBnews
Czytaj także