Kolejne regulacje UE. Konfederacja: Próba centralnego zarządzania

Kolejne regulacje UE. Konfederacja: Próba centralnego zarządzania

Dodano: 
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak Źródło:PAP / Piotr Nowak
Konfederacja ponownie ostrzega przed tzw. paktem migracyjnym. – Zasada "bierz albo płać" nie ma nic wspólnego z solidarnością – mówi Krzysztof Bosak.

Parlament Europejski i Rada Europejska (prezydencja hiszpańska) uzgodniły ostateczny kształt pięciu odrębnych rozporządzeń UE ustalających, w jaki sposób dzielić miedzy państwa członkowskie "zadania" dotyczące polityki migracyjnej i azylowej.

Bosak: Przymus to nie solidarność

Przeciwko narzucaniu Polsce przez Brukselę polityki w tym zakresie konsekwentnie sprzeciwia się Konfederacja. W czwartek przedstawiciele ugrupowania zorganizowali kolejną konferencję prasową, podczas której ostrzegali przed konsekwencjami wpuszczania na terytorium Europy kolejnych fal cudzoziemców z Afryki i Azji.

Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że w pakiecie jest ustanowiony minimalny próg imigrantów, którzy mają być przyjmowani do UE (30 tys. rocznie), ale nie ma progu maksymalnego. Na Polskę ma przypaść co najmniej 2 tys. imigrantów rocznie, a jeżeli się nie zgodzi, to ma zapłacić 40 milionów euro. Bosak podkreślił, że jest to efekt utrwalonej polityki unijnej, przypominając, że poparta przez rząd PiS-u przewodnicząca von der Leyen zapowiedziała wspomniane regulacje w 2020 roku.

Jeden z liderów Konfederacji przypomniał, że zasada "bierz albo płać" nie ma nic wspólnego z solidarnością, dodając, że solidarność to sytuacja, w której ktoś chce komuś pomóc dobrowolnie, a nie przymusowo. – To, co wprowadza Unia Europejska w tym rozporządzeniu to eurocentralizm, centralne zarządzanie migracją i w skali kontynentu. My się na to nie zgadzamy i uważamy, że to nie przypadek, że właśnie szwdzka socjalista pani Johansson z radością ogłosiła sukces w tej sprawie – powiedział Bosak, zapewniając, że Konfederacja nie odpuści tej sprawy i będzie szukać sposobów, żeby wspomniane nakazy zablokować.

Po prezesie Ruchu Narodowego głos zabrał poseł Bartłomiej Pejo.

Pakiet polityki migracyjnej Konfederacji

W lipcu Konfederacja zaprezentowała 12- punktowy "Pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej". Pierwszy punkt przewiduje likwidację socjalu do imigrantów, drugi jak najszybszy powrót uchodźców, trzeci limit napływu imigrantów.

Inny punkt zakłada presję integracyjno-asymilacyjną, czyli wprowadzenie obowiązku opanowania języka polskiego w dwa lata jako warunek przedłużenia prawa pobytu.

Pakt migracyjny

Tzw. pakt migracyjny przewiduje obowiązkową „solidarność” z krajami UE, które doświadczają "presji migracyjnej". W takiej sytuacji pozostałe państwa członkowskie mają wybór między relokacją osób ubiegających się o azyl na swoje terytorium a wniesieniem opłaty. Dokument określa także nowe kryteria, według których państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o ochronę międzynarodową (dawne przepisy dublińskie).

Opracował: Grzegorz Grzymowicz
Źródło: YouTube, Sejm
Czytaj także